Kommenteeri

 Kes on inimese juht?
Ärgakem eestimaalased ja ühinegem ning seisame ühtsena vastu käputäiele eurokraatidest/gobalistidest kaapertejatele!!!

Seda küsimust võib mitmet moodi mõista. Kas inimene vajab juhti ja kui kaugele ulatuvad võimuvoli ja kauaks. Kui jah, siis kust saab see juht oma mandaadi, oskused, teadmised kuidas juhtida. Kuidas erineb juhtimine ühiskonnas: pere kontekstis, koolis, tööl, avalikus sektoris. Kui suur meelevald on koguduses juhtidel liikmete üle. Kõike siin käsitleda ei jõua....

Jumala Sõna ja Uue lepingu (Jeesuse verega kinni makstud tõotusleping päästeks) valguses on lihtne: Koguduse ülesanne oma liikmeid juhatada Püha Vaimu osadusse, et olla juhitud Pühast Vaimust. See on üleloomulik vägi (võidmine), mis annab Jumala Lapse seisuse ja võimekuse kuulda Jumalat ja kuuletuda Jumalele.
Koguduses on erineva rolliga juhte aga juhimise motiiv peab olema armastusest (teiste kasu otsiv) lähtuv ja teiste teenimises väljenduv. Eesmärgiks on üksteist õhutada armastusele ja selle väljenusele (head teod). Kindlasti on Piibli vastane tegevus endale järgijate värbamine. Usklik on kutsutud olema ilma vahemeesteta Jeesuse järgijaks, kes on otseühenduses Loojaga (Isa). Seetõttu on usklikes sama Püha Vaim, kes õpetab meid kõiges. Selle jaoks on Jeesuse veri valatud ja nii on Jumal meid kalli hinnaga välja ostnud lahusolekust Isast ja needustest!
Vaba tahte teadlik Jumalale allutamine isku poolt on rõhutatud. Patustest eluviisidest loobumine toimub uskliku otsusest järgida Jeesust, Pühast Vaimust juhitud olemise ning hea kurjast eraldamise vilumuses kasvamise kaudu. Usklik jookseb valguse poole ja hoiab individuaalset suhet Jumalaga. Vastutus Jumala ees on individuaalne - iga usklik on oma südame majapidaja. Koguduse roll on julgustada kaasusklikkuid kõiki armastama ja seda väljendama (head teod).

Kuidas toimib juhtimine EV Põhiseaduse (EVP) alusel ja mis erinevused siin on?

Eestis on põhiseaduslik rahva võim. Kõrgeim võimukandja (jumalariigis on võimuabsoluut Jumalal) on rahvas. Sisupoolest on eestis umbes 950 000 valimisõiguslikku isikut. Nende mandaati, taotlevad riigkogulased, kes siis (rõhutatult) põhiseaduse raames toimivad seadusloojatena riigi igapäeva elu korraldamiseks.
Põhiseaduses on määratud ära piirid, millest seaduselooja üle ei tohi minna. Samamoodi peavad seaduste praktisse rakendajad alati juhindama rahvalt kõrgeima mandaadi saanud EV Põhiseadusest. Kogu taasiseseivumise perioodil 1990 aasast alates on aga palju näiteid, kus väikeste või suuremata huvigruppide lobitöö tulemusena on palju seadusandlust, mis on selges vastuolus EV Põhisedusega. Ka võlts pandeemia suituskatte all mahitatakse mitmeid seadusemuudatusi, mis on otseselt põhiseaduslike õiguste ja vabadustega vastuolus. Selline positsiooni kuritarvitamine ametnike ja teiste riigi organite liikmete poolt ei ole lihtsalt ebaproportsionaalne vaid riigireeturlik, kuritegelik ja vastuvõetamatu ning EVPga räiges vastulos ja seega ka õigustühi. EVP § 54 alusel saame ja peame sellistel juhtudel osutada vastupanu omaalgatuslikult.

Kuidas usklikuna käituda ühiskonnas? Kõrgeim mandaat on minu ellu sisendit anda Jumalal. Minu kohus on see rakendada koguduse aga ka laiemalt ühiskonna heaks. Mina isklikult usun, et kogudus peaks eesrinnas olema ja rahumeelselt, armastuses kutsuma meie riigikogu, terviseametit ja jõustruktuure meeleparandusele massiliste rahumeelsete meeleavalduste kaudu üheskoos kogu eesti rahvaga. See on meie ühine maa ja riik, mis on käputaie inimeste poolt meilt ära kaaperdatud - võtame selle rahumeelt ja armastust säiltades kuid kindlameelselt tagasi! Ärgakem eestimaalased ja ühinegem ning seisame ühtsena vastu käputäiele eurokraatidest/gobalistidest kaapertejatele!!!

Lisa kommentaar

Email again: