Kommenteeri

Millest lähtuda seaduste vastuolu puhul? Õige vaatenurk: EV õigusruumis on põhiseaduses kehtestatu ülimuslik. 

Mina usklikuna lähtun kõige hindamisena omakorda Jeesusest - Tema on Tee, Tõde ja Elu!!!

Miks Politsei ja üldiselt ametnikkond ei tunne ega lähtu ega ka tunnusta meie põhiseadust? Miks üldse rahvas täna otsib tuge põhiseadustest ja protesteerib ametnike võimupiiride laienemise vastu? Sest meie kalli riigi ametnkud ja seaduseloojad järjepidevalt eiravad meie põhiõigusi. Põhjenduseks toovad hirmu haiguste ees jne.

Kuulasin Põhja prefektuuri Pärtel Preinvaltsi kõneosavat aga täiesti väärastunud ametnikele omast vaatenurka. Ametnikud arvavad täiesti ekslikult, et alamseadus või mõni muu õigusakt annab põhiseadusele tõlgenduse. Vaene reapolitseinik on seal kahe tule vahel ja peab oma ülemuste käsku täitma ning sellega seadust rikkudes rahumeelseid kodanikke ahistama. Põhiseaduse võtmes me sellist põhiseduse tõlgendamise võimalust ei leia. Kui leiame, siis võib kogu eesti seadusandluse prügikasti visata - alust pole ja igaüks tõlgendabi seadusi oma vaatenurgast. Meie põhiseadus vajab kaitset ja tugevmat alust. Mina usklikuna lähtun kõige hindamisena omakorda Jeesusest - Tema on Tee, Tõde ja Elu!!! Kuidas me ühiskonnana kokkuleppele jõuame? Selleks peab olema kõigepealt siiras tahe suhelda ja koos mõelda ning arutada asjade üle. Urmas Viilma ütles, et seadusi saab muuta aga Jumala Sõna ei saa. Jeesus ütles enda kohta, et Tema on kalju, millele on tark ehitada. Äkki tasuks vaadata ja mõelda, kes me siis oleme? Usklinuna tean, alla Jeesuse sarnasuse elamine on pettus ja vale identiteet ja meil on väga kõrge kutse olla Jumala Lapsed: puhtad ja pühad. Selge on see, et kui südames valitseb Jumala armastus ja mitte isekus, siis sa ligemesele kurja ei tee ja selline kontrollifriikide politseiriigi vajadus kaotab mõtte. § 13.    Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides.

  Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

§ 14.    Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.

§ 15.    Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.

  Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.


Lisa kommentaar

Email again: