Kommenteeri

NETS, vabadus, pimedus ja silmakirjalikkus

§ 16.    Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta. 

Toetan 100% rahumeelset protesti põhiseaduse vastaselt meie õiguste vabaduste piiramise vastu! Tooksin siiankohal välja asjaolu, millele ennast headeks inimesteks kustujad, ilma meeleparanduse ja muutuseta ei saa olla silmakirjata. Täna on 2 poolust - need, kes teavad (on uurinud ja faktide põhjal näevad), et covid 19 sars2 on lihtsalt hooajaline gripilaine (is on lihtsalt meedias valedega ülepaisud ja hirmuga tehtud plaanteemia), maskid on kahjulikud, testid ei näita mitte midagi ja vatsiin on mürk. Vastaspool usub ilma faktideta nagu lambad massilise meedia türannia all 100% vastupidi. Siiski on on tähtsamaid asju kui see, mida me selle teema suhtes teame, usume ja tunneme. Selle osane pimedus ja silmakiri on hämmastav. Eestis rebitakse tükkideks iga päev üle 10 väikse lapse (ravimifirmad kasutavad emaüsas tapetud laste tüvirakke vaktsiinitööstuses). Inimesed on on põhiseaduslike õiguste kaitsel väljas aga põhiseadusliku kaitse all on ka igaühe elu.
§ 9.    Põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused on võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel.
§ 11.    Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.

§ 12.    Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

  Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

§ 13.    Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides.

  Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

§ 16.
    Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.  

Lisa kommentaar

Email again: